Logo
Logo

GENERAL FORSAMLING

Referat Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Dagsorden.

General Forsamling 2023

Tirsdag d. 7/2-2023 kl. 19.00 i klubhuset i Ommel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Jørgen Roos

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Pia Christensen

3. Formanden aflægger beretning 2022

4. Kassereren aflægger regnskab 2022

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret:

Hvalpetræning 750,- (inkl. indeværende års kontingent)

Kontingent 300,-

Udover det betales:

Træningsgebyr pr. hold pr. sæson 300,-

Sporholdet 0,- (kører med tovholder)

6. Indkomne forslag

Bedes sendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse

Vibeke Grydehøj, Lasse Larsen og Pia Christensen er på valg.

Alle modtager genvalg.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Kirsten Illum er på valg som 1. suppleant. Hun modtager ikke genvalg.

Julie Sander stiller op.

Karin Borchert-Jørgensen er på valg som 2. suppleant. Hun modtager genvalg

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Jørgen Roos er på valg. Han modtager genvalg.

Kurt Andersen er på valg. Han modtager genvalg.

Lotte Svarer er på valg som suppleant. Hun modtager genvalg.

10. Eventuelt

Præmie overrækkelse

Referat:

14 stemmeberettigede til stede

1. Valg af dirigent

Jørgen Roos blev valgt

2. Valg af referent

Pia Christensen blev valgt

3. Formanden aflægger beretning 2022

Beretningen blev godkendt

4. Kassereren aflægger regnskab 2022

Regnskabet blev godkendt

Budgettet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fortsætter uændret

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse

Vibeke Grydehøj, Lasse Larsen og Pia Christensen blev valgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Julie Sander blev valgt som 1. suppleant

Karin Borchert-Jørgensen blev valgt som 2. suppleant.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Jørgen Roos blev valgt

Kurt Andersen blev valgt

Lotte Svarer blev valgt som suppleant

10. Eventuelt

Jette og Alma fik agility pokalen

Jens og Hugo fik spor pokalen

Årets makkerpar gik til Dorthe med Sigi

Slideren gik til Pernille med Ketla

Årets ÆCH gik til Ivan

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE