Logo
Logo

BESTYRELSE MØDER.

Bestyrelses møde søndag d.30.07.23 kl. 10.00

Dagsorden

1. Efterårets træning

2. Status på hjemmeside

3. Vedligehold af hegn

4. Container

5. Arbejdsdag i efteråret

6. Evt.

Referat

Tilstede: Vibeke, Ivan, Gitte, Claus Lasse og Pia

Bestyrelses møde søndag d.30.07.23 kl. 10.00 hos Pia og Lasse

1. Efterårets træning

Hvalpetræning – Pia indskrivning 30/8

Unghunde – Vibeke opstart 28/8

Videregående – Lasse opstart 29/8

Agility – vi afventer Julies udmelding

Spor – Vibeke tovholder opstart 26/8

Vi stopper med at udlevere kursus evalueringer

Annonce uge 34

Træningsprogrammer skal være klar d. 14/8 så de kan sendes ud til medlemmerne

2. Status på hjemmeside

Der har været problemer med at ligge dagsordner og referater op på den nye side.

De skal fremover sendes i Word og PDF til Ivan som så løser det.

3. Vedligehold af hegn

Vi har bestilt en græsklipper til langs hegnet.

Claus og Lasse finder en dag hvor de afprøver systemet.

4. Container

Vi køber ikke en ny container men lægger ny bund i den gamle samt sætter en dør i.

Hullerne i siderne bliver repareret.

Lasse og Claus måler op til dør fredag d. 4/8 og bestiller. Arbejdet udføres på arbejdsdag

5. Arbejdsdag i efteråret

Vi sætter en dato når vi kender vores arbejdsplaner, men det skal gøres inden træningssæsonen er ovre.

6. Evt.

Vi mangler indbetalingen fra Ærøordningen – Lasse kontakter banken vedr. nem og Pia tager fat i kommunen.

Vi har pt et underskud på kr. 224,02 som bliver udligner mm når Ærøordningen komme ind.

Bestyrelses møde onsdag d.11/1-23

Dagsorden

Bestyrelses møde onsdag d.11/1-23 hos Gitte og Claus

Tilstede: Vibeke, Claus, Gitte, Lasse og Pia

1. Generalforsamling

2. Ny hjemmeside

3. Træning - planlæg træner møde

4. Container

5. Alment vedligehold træningsplads

6. Økonomi

7. Evt.

Referat

Tilstede: Vibeke, Claus, Gitte, Lasse og Pia

1. Generalforsamling

Vibeke, Lasse og Pia er på valg

Den 7. februar kl. 18 med spisning

Generalforsamling kl. 19 med tilmelding.

Pia checker at klubhuset er ledigt.

Årets Makkerpar:

Hvalpe: Lotte med Molly – Marcus med Adi

Unghunde: Lærke med Rollo – Dorthe med Sigi

Fortsætter: Connie med Aslan – Lærke med Rollo

Agility:

Årets slider:Hvalpe.

Leif med Shadow – Vivi med Mycke

Unghunde: Joan med Emma – Karin med Cadif

Fortsætter: Pernille med Ketla – Kirsten med Bynke

Årets spor:

Foretages ved lodtrækning af de 4 deltagere på holdet

Agility:

Årets ÆCH:

Oplyses først på generalforsamlingen

Vibeke køber præmier og godteposer til de nominerede

Vibeke laver mad. Der serveres gryderet med ris.

Pia modtager tilmeldinger. Senest d 2/2-23

Indkaldelse sendes ud senest d. 20/1-23

2. Ny hjemmeside

Vores nuværende opsætning er for gammel, så der skal nyt til.

Pia sætter på FB siden at hjemmesiden er gået ned, men at der arbejdes på sagen.

Der er måske en mulighed for samarbejde med Ommel samvirke, da de arbejder på at opsætte en platform hvor alle foreningerne i Ommel er med.

Ivan kommer hjem i weekenden og Lasse kontakter mht. løsninger.

3. Træning - planlæg træner møde

Trænermøde d. 31/1-23 kl. 19 hos Julie

4. Container

Der arbejdes stadig på det.

5. Alment vedligehold træningsplads

Lasse og Claus prøver at brænde under hegnet.

Claus kigger på pælene og finder ud af om der er noget der skal justeres.

6. Økonomi

Ser godt ud. Claus har lavet årsregnskabet men mangler godkendelse fra revisorer.

Budgettet er godkendt af bestyrelsen.

7. Evt.

Ingen kommentarer til punktet.

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE